[responsive-menu RM="mob-menu"]

+385 98 200 444

Josipa Kozarca 5

31327 Bilje

Osjecko-baranjska županija, RH

Edukacija

Svim zainteresiranim za uvođenje i implementaciju HACCP sustava pružamo usluge edukacije zaposlenika u cilju osposobljavanja za siguran rad sa hranom (od polja do stola).

Program edukacije prilagođen je potrebama i specifičnostima same proizvodnje te postojećim razinama znanja zaposlenika.

Edukaciju smo u mogućnosti održati u sjedištu zainteresirane strane.