[responsive-menu RM="mob-menu"]

+385 98 200 444

Josipa Kozarca 5

31327 Bilje

Osjecko-baranjska županija, RH

Stručni nadzor nad provedbom DDD mjera

Obvezatne DDD mjere podrazumijevaju složene, pažljivo planirane cjelovite mjere uništavanja mikroorganizama te suzbijanja štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavca, odnosno kombinaciju preventivnih i kurativnih mjera s konačnim ciljem postizanja smanjenja, zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili potpunog uklanjanja prisustva mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavca.
(Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, NN 35/2007)

HACCP tim obavlja stručni nadzor nad provedbom DDD mjera kroz slijedeće mjere:

  • Provjerom stupnja infestacije štetnika, provjerom izvršenih aktivnosti u smislu otklanjanja uvjeta koji pogoduju prisustvu i održavanju infestacije štetnika
  • Praćenjem upotrijebljenih sredstava za suzbijanje štetnika
  • Uvidom u način aplikacije insekticida i rodenticida
  • Evidentiranjem ekoloških niša (mjesta koja pogoduju razvoju vektora zaraznih bolesti – kukci i glodavci)
  • Davanjem prijedloga za korekciju (dopunu) DDD mjera u tijeku provedbe ako za to postoje opravdani stručni razlozi
  • Utvrđivanjem sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta u objektu i neposrednom okolišu
  • Sugeriranjem mjera sanacije na temelju procjene rizika od moguće pojave vektora zaraznih bolesti
  • Informiranjem i edukacijaom

Za ostale informacije i izradu ponude obratite nam se s povjerenjem na:

 
Tel. +385 98 200 444

E-mail. office@haccp-tim.hr