[responsive-menu RM="mob-menu"]

+385 98 200 444

Josipa Kozarca 5

31327 Bilje

Osjecko-baranjska županija, RH

Veza između HACCP standarda i DDD mjera

HACCP – je skup mjera koje se poduzimaju da bi proizveli zdravstveno ispravnu hranu, tj. hranu koja u sebi ne sadrži mikrobiološke, kemijske i fizičke opasnosti i koja neće prouzročiti štetu, ozljedu ili bolest prilikom pripreme ili konzumacije hrane u skladu s njenom namjenom.

Ovlašteni izvoditelji DDD mjera (koji ima odobrenje za rad Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi sukladno Zakonu) ne bave se osiguranjem zdravstvene ispravnosti prehrambenog proizvoda već uništavanjem mikroorganizama te suzbijanjem štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca.

Ovo se postiže kombinacijom preventivnih i kurativnih mjera s konačnim ciljem postizanja smanjenja, zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili potpunog uklanjanja prisustva mikroorganizama, štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca.

Tvrtka koja provodi DDD mjere mora imati kadar koji razumije načela HACCPa i zna primijeniti DDD mjere na način da umanji rizik za krajnjeg konzumenta.

Suvremeni postupci dezinsekcije i deratizacije trebaju biti sinergija među partnerima (naručitelj – izvoditelj) sa zajedničkim ciljem suzbijanja pojavnosti štete u obliku infestacije štetnim organizmima.

U tom cilju korisnik DDD mjera, u okvirima svojih mogućnosti, obavezan je objekt u kojem se provode DDD mjere građevinski urediti i opremiti na način koji onemogućuje ulazak i zadržavanje štetnika u prostoru i to: provedbom higijene površina i prostora, sanitacije površina i prostora, otklanjanje uvjeta za rast i razmnožavanje mikroorganizama te otklanjanje izvora hrane i zaklona koji pogoduju razmnožavanju štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca, kao i provedbom potrebnih građevinsko – tehničkih zahvata kojima će se stvoriti nepovoljni uvjeti za njihovo ulaženje, zadržavanje i razmnožavanje u prostorima ustanove.

Kako bi uspješno provodio DDD mjere prema HACCP načelima ovlašteni izvoditelj mora:

  1. Imati potrebno iskustvo i potrebno znanje o štetnicima, sredstvima za uništavanje, uređajima i strojevima za primjenu i tehnikama primjene
  2. Imati znanje o pesticidima
  3. Poznavati tehnološke proces u objektu u kom se mjere provode
  4. Prepoznati higijensko-građevinsko-tehnološne nedostatke u objektu s hranom te znati dati kvalitetne savjete u cilju ispravljana istih
  5. Na temelju zatečenog stanja mora znati odabrati mjere, sredstva, načine te dinamiku provedbe DDD mjera
  6. Poznavati važeće zakonske propise, te se trajno educirati
  7. Mora poznavati HACCP plan i toga se pridržavati kod provedbe DDD mjera
  8. Napraviti kvalitetan Plan provedbe općih DDD mjera.

Biocidni pripravci koje izvoditelj koristi radi provedbe DDD mjera u objektima s hranom moraju biti registrirani i dopušteni za primjenu u RH te posjedovati Rješenje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Izvor: Zbornik predavanja – DDD trajna edukacija, 2010.